Våre priser – tannhelsetjenester

Undersøkelse med 2 røntgenbilder, enkel puss og rens av tannsten og misfarging, utarbeidelse av kostnadsoverslag inkludert hygienetiltak1190-1390-1590.- (lav-middels og høy tidsbruk)
2 stk. røntgenbilder, bitewings250,–
Tannrøntgen190,–
Ortopantomografi (OPG)740,–
Bedøvelse210–300,–
Akuttkonsultasjon1200–1800,–
Hygienetiltak pr konsultasjon160–200–300,–
Plastfylling
1 flate1100–1250,–
2 flater1750–1850,–
3 flater2025–2200,–
4 flater2400–2500,–
Rotfylling: Vanligvis gis kostnadsoverslag med fast pris etter antall kanaler i tannen.
1 kanal – 4500,–
2 kanaler – 4900,–
3 kanaler – 5800,–
4 kanaler – 6300,–
Kirurgi timehonorar allmennpraktiserende tannlege 3100,–
Kroneterapi pr tann uten tannteknikk5200,–
Norsk tannteknikk ca. 2500–2900,– pr. krone
Importert tannteknikk ca. 800–1700,– pr. krone
Tannbleking, pr. skinne2000,–
Blekemiddel pr. tube210,–
Ukomplisert trekking av tann1590–1950,–
Midlertidig fylling timehonorar2400,–
Behandling av tannkjøttsykdommer, timehonorar2400,–
Protesearbeider timehonorar uten tannteknikk2400,–
Generelt timehonorar2400,–