Våre priser – tannhelsetjenester

TIMEAVTALEN MÅ KANSELLERES SENEST 24 TIMER FØR RESERVERT TID FOR Å UNNGÅ BELASTNING. DERSOM DU IKKE MØTER, BLIR DU BLASTET 75% AV TIMEHONORAR.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar avstand fra «lokkepriser» og helt bevisst har en pris på våre undersøkelser som gjenspeiler den tiden som brukes til å gjøre en god undersøkelse. Vi søker å gi pasienten faglige og nøkterne råd i tråd med det som er å anse som god odontologisk praksis.

UNDERSØKELSE

30-45 minutter med 2 røntgenbilder, enkel puss og rens av tannsten og misfarging, utarbeidelse av kostnadsoverslag inkludert hygienetiltak. Undersøkelse med kortere varighet enn 30 minutter tidsdebiteres.

1435-1735
2 stk. røntgenbilder, bitewings280
Tannrøntgen210
Ortopantomografi (OPG)850
Bedøvelse250-300
Akuttkonsultasjon 30 minutter1325
Hygienetiltak pr konsultasjon175 (rotfylling 300) (kirurgi 500)
PLASTFYLLING
1 flate1250-1750
2 flater1850-2250
3 flater2400-2800
4 flater2650-2900
ROTFYLLING
Vanligvis gis kostnadsoverslag med fast pris etter antall kanaler i tannen.
1 kanal 4950
2 kanaler 5200
3 kanaler 6400
4 kanaler 6900
Kirurgi timehonorar allmennpraktiserende tannlege 3800
Kroneterapi pr tann uten tannteknikk5900
Norsk tannteknikk ca. 2400-3000 pr. krone
Importert tannteknikk ca. 1000-2000 pr. krone
Tannbleking, pr. skinne2500
Blekemiddel pr. tube230
Ukomplisert trekking av tann1750-2200
Midlertidig fylling timehonorar2650
Behandling av tannkjøttsykdommer, timehonorar2650
Protesearbeider timehonorar uten tannteknikk2650
Generelt timehonorar2650